Maliye İle Anlaşmalı Erdem Matbaası

Fatura nedir; satılan emtia(mal) veya yapılan iş karşılığında müşterilerin borçlandığı meblağı(tutarı) göstermek üzere malı satan veya işi yapan tüccar tarafından düzenlenip müşteriye verilen ticari bir belgedir.

Tahsilat Makbuzu; Nüshalı olarak düzenlenen, karşı taraf için parayı ödediğini kanıtlayan belgeye tahsilat makbuzu denir. Tahsilat makbuzunun aslı parayı ödeyen firmaya verilir, suret işletmenizde kalır.

Derneklerin kullanması gereken belgeler; Dernek gelirleri alındı belgesi ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Zarf, Antetli Kağıt, Antetli Zarf; firmanızın kurumsallığı ve imajı için önemli basılı materyallerdendir.

Tahsilat Makbuzu, Sipariş Fişi, Aidat Makbuzu, Tediye Makbuzu

Derneklerin bastırması zorunlu olan; Alındı Belgesi, Gider Makbuzu Fiyatları

Fatura, İrsaliyeli Fatura, Sevk İrsaliyesi Fiyatlarımız.

matbaaci
maliye anlaşmalı matbaalar ankara
erdem matbaasi logo fatura

Erdem Matbaası Ankara Maliye Anlaşmalı Matbaalar Listesinin 1984’den bu güne 1. Sırasındadır.

ankara fatura basımıfatura ankara

Dernek Alındı Belgesi - Gider Makbuzu Fiyat Listesi

Tahsilat Makbuzu - Sipariş Fişi - vb. Form Fiyat Listesi

Zarf - Antetli Kağıt Fiyat Listesi

fatura_bastırmak

Fatura bastırmak için gerekli belgeler - Şirket

fatura örnek 4

1- Vergi Levhası Fotokopisi

2- İmza Sirküleri Fotokopisi

3- Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi

4- Şirket Md.’nün Nüfus Cüzdanı Fot.

5- Son Ay KDV Tahakkuk Fişi Fotokopisi

Fatura Fiyat Listesi

fatura bastırma

Fatura bastırmak için gerekli belgeler - Şahıs

irsaliyeli fatura örnek 4

1- Vergi Levhası Fotokopisi

2- Son Ay KDV Tahakkuk Fişi Fotokopisi

3- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

erdem_matbaa_mail

FATURA - SEVK İRSALİYESİ - İRSALİYELİ FATURA

FATURA - SEVK İRSALİYESİ - İRSALİYELİ FATURA

Diplomat Zarf, Pencereli Zarf, Antetli Kağıt basımı.

ankarada fatura basan matbaa matbaa adres erdem_matbaa_mail

SOSYAL

MEDYA

New RSS Feed New Podcast Kazım Karabekir Cad. Kültür Çarşısı No: 7/44  İskitler - Ulus / ANKARA   Tel & Fax: 0312 311 25 84  |  matbaa06@gmail.com | Web Tasarım & Copyright  ©2007   Telif Hakları Erdem Ofset Matbaasına Aittir.

Fatura, Sevk İrsaliyesi

Dernek Alındı Belgesi

Tahsilat Makbuzu, Tediye Makbuzu

Zarf - Antetli Zarf - Antetli Kağıt

Fatura FiyatlarıDernek Makbuzu FiyatlarıTahsilat Makbuzu FiyatlarıZarf - Antetli Kağıt FiyatlarıFatura Fiyatları